Friday, January 28, 2022 bosanski|Persian Language
 
Home|Iran|Islam|Persian Language|FAQ|Contact Us|Links|Sitemap
>
Naslov
iran
Islamska Republika Iran je država koja se nalazi na jugozapadu Azije, na području Bliskog Istoka, površine 1 648 195 kvadratnih kilometara i sa 72 miliona stanovnika. Iran je jedna od važnih država za proizvodnju nafte i gasa u svijetu
Logovanje
Korisni?ko ime :   
Pasvord :   
 
Captcha:
[Upi?i]
NewsletterSignup
Ime :   
Elektronska po?ta :   


  Printanje        Po?alji prijatelju

Status žena u porodici i društvu prema Imamu Homeiniju, r.a.

 

Značajno, moćno prisustvo iranskih muslimanki na raznim scenama borbe za kur"anske zakone, svakako se treba smatrati kao najdičnije očitovanje njihovog časnog karaktera, među mnogim postignućima Islamske revolucije. Rame uz rame sa muškarcima, Iranke, i stare i mlade, štitile su islam i radile su za njihovu islamsku državu. Imam Homeini, kao lider Islamske revolucije, u više navrata je naglasio hvale vrijednu ulogu odigranu od strane Iranki na raznim poljima. Sada, molimo čitaoce za pažnju kako bi detaljno pročitali mišljenja Imama Homeinija o ženskom statusu u porodici i društvu:

Imam Homeini, u skladu sa učenjima Časnog Kur"ana, odlučno je vjerovao da:

U poštovanju ljudskih prava nema razlike između muškarca i žene, pošto su oboje ljudska bića, tako i žene imaju prava da odlučuju o svojoj sudbini, kao i muškarci. Bilo kakva razlika koja postoji između muškaraca i žena (u islamskom pravu), nema nikakve veze sa njihovim ljudskim pravima.

Kao što je zaključeno iz njegovih brojnih govora na ovu temu, Imam Homeini je vjerovao da je uloga žena u obrazovanju i promoviranju islamskih učenja od krajnjeg značaja i u više navrata je istakao: “U ovom pokretu (Islamske revolucije), naše žene imaju veću ulogu od muškaraca; njihova uloga u obrazovanju i podučavanju je izvanredna.ˮ

Isto tako, Imam Homeini je veliki značaj porodice dodijelio ulozi žena kao majki i supruga, i rekao: “Majčino krilo je prva dječija škola.ˮ, “Žena je izvor realizacije ljudskih ideala.ˮ , Očitovanje ljubavi i saosjećanja u svjetlu majčinih očiju je zraka milosti i ljubavi od Boga, Gospodara svih svjetova. Uzvišeni Bog je pomiješao srca i duše majki sa svjetlom Svoje Milosti na neobjašnjiv način.ˮ

Imam Homeini je vjerovao da je uloga majki u podučavanju i više nego očigledna, pa se i ova izjava pripisuje njemu: “Propis islamskog obrazovanja treba početi iz tvog krila, da djeca prvo i najljepše budu zadivljena svojim majkama. Ona neće biti zadivljena očevima ili učiteljima, koliko će biti zadivljena vama – majkama.ˮ

Bez dileme, djeca prvo budu pod uticajem karaktera i ponašanja svojih majki, pa majke treba da ih uče prema Božijim učenjima, da budu sposobni uspješno obavljati svoje dužnosti, kao odgovorne majke da podižu poštenu djecu.ˮ

Također, Imam Homeini kroz svoje visoko islamsko znanje, smatra je da muškarac i žena trebaju pratiti jedno drugo u kreiranju obaveza, da jedno drugom budu oslonac u izvršavanju obaveza u skladu sa Božijim zakonima.

Za Imama Homeinija, razlike u fizičkim sposobnostima i u njihovim međusobnim odnosima, i odgovornosti, ne bi se mogle smatrati kao nadmoćnost jednog nad drugim u njihovom djelovanju, i – prilično, razlike treba smatrati darom od Boga, i nečim prirodnim, što je potrebno za život i sreću.

Prema kur"anskim principima, i Poslaniku, a.s., Imam Homeini je smatrao kriterij ljudskog dostojanstva privrženosti Božijim vrijednostima, i njihov pokušaj postizanja ljudske vrline da budu muškarci ili žene. Imam Homeini je znao da za ljudsku sreću korupcija treba biti ulonjena, i treba je držati dalje od muškaraca i žena, kao što je spomenuo u jednom svom govoru (kojeg je održao nekoliko dana prije pobjede Islamske revolucije): “Dat ćemo ženama sve vrste slobode, i naravno, spriječit ćemo korupciju u oba slučaja, i muškaraca i žena.ˮ Očito, neke misli i pogledi predstavljeni od strane Imama Homeinija su čista suprotnost onima koji kažu da muškarac kao griješnik  neće biti kažnjen, a da žena čak i nakon pokajanja hoće.ˮ

Politička aktivnost žena i pravo glasa u svojoj matičnoj zemlji, bili su neka od pitanja koja je razmotrio Imam Homeini koji je objavio da  u Islamskoj Republici Iranu žene trebaju glasati, baš poput muškaraca, i treba im dati pravo da postanu dio političke i društvene scene njihove zemlje. Ustvari, Imam Homeini je izjavio da bez prisustva ženske aktivnosti, islamsko društvo neće ostvariti ciljeve napretka na svim poljima. Rekao je: “Cijela iranska nacija, posebno žene, treba pokušati reizgraditi ruševine koje su nam ostavljene (od strane bivšeg režima), hrabre, angažovane Iranke trebaju rame uz rame sa čestitim Irancima ulagati napor da izgrade našu dragu zemlju – Iran, baš kao što su pokušale izgraditi svoje kulturne i akademske mogućnosti. Kao što vidite, zaslugom žena, svaki grad i selo u Iranu posjeduje svoj islamski kulturni i akademski napredak.ˮ

Prema islamskom učenju, djelovanje na polju kulture u širem smislu te riječi jeste obavezea muslimanki. Tokom ovih godina (godina vladanja tlačiteljskog režima), kultura islama je bila meta napada i izopačenosti. Sada ova kultura treba biti obnovljena za oživljavanje, a vi, poštovane dame, trebate nastojati biti aktivne u naučnim, kulturnim poljima, kao i muškarci. Aktivno, izvršeno nadgledanje islamskog društva i dešavanja u njemu je religijska obaveza svih članova društva, naročito žena. Svi ljudi, posebno žene, trebaju biti pažljivi kada se radi o društvenim i političkim pitanjima, i trebaju pratiti i pokazati svoje poglede na parlamentarne funkcije, kao i na Vladine aktivnosti.

   Također, glede islamskog hidžaba (islamskog pokrivanja), Imam Homeini je učinio prosvijetljenim, naveo je, i u nekoliko navrata ponovio i preporučio ženama da se čuvaju u pogledu radnji pripremljenih od onih čiji je cilj iskorištavanje žena u svijetu, kao i guranje žena u smjeru nepristojnog i nemoralnog odijevanja, i istakao: “Žene trebaju izvršavati svoje društvene aktivnosti tako da djeluju prema religijskim zakonima čuvajući njihovu vlastitu čednost, i čednost društva uopće...

“Čednost i hidžab su znakovi čestitog karaktera, a čestite žene su one koje su čiste i moralne. Posjedovanje čestitog karaktera vodi do mnogih vrlina i hvale vrijednih kvaliteta, kao što su skromnost, samokontrola  i pobožnost.” Iranke su dokazale da nisu i neće biti obmanute od zavjerenika i čuvaju se u tvrđavi čednosti i vjere, i da će podići poštene muškarce, i čedne, posvećene žene koji nikad neće koračati putem zla prezentiranog od strane svjetskih dominantnih sila sa željom uništenja njihove zemlje...”

Bez sumnje, visoke misli predstavljaju puteve i metode uklanjanja prepreka na putu ljudskog napretka i sreće. I, evo šta je, također, Imam Homeini učinio za istinski napredak i sreću muslimanki.

Njegove poučne poruke i smjernice vode muslimanke u pravcu traženja njihovog stvarnog, Bogom datog identiteta, učeći se i uzdižući svoje duše, kao i napretku dobrobiti svog društva. Pročitajmo sada dio govora Imama Homeinija nekoliko godina nakon pobjede Islamske revolucije i nakon uspostave Islamske Republike Irana: “Danas su sve nacionalne klase angažirane u učenje i podučavanje, uključujući žene. Danas, veliki broj žena studira u teološkim centrima u Komu, kao i na drugim mjestima, učeći religijsko znanje, i podučavajući. Ovo je jedan od postignuća Islamske revolucije. Prije su žene bile ograničene na samo dio pokazivanja, bez naučnih ili ideoloških ideja, na okupljanje od samo deset ljudi. Sada Iranke učeći islamska pravila mogu podučavati i propagirati Božije zakone, i poštovate ne samo sve širom zemlje, nego i u inostranstvu, i trebamo raditi više da nadoknadimo propuste nametnute naciji od strane prethodnog, tlačiteljskog režima. Oni su željeli držati našu naciju zaostalom u svakom smislu. Sada je situacija promijenjena, pa su tako muslimanke uporedo sa svojom braćom muslimanima aktivne na svakom polju znanja i nauke, i ako Bog da, bit će i na poljima industrije.”

Najznačajnije što je Imam Homeini rekao vezano za žensku ulogu supruge i majke jeste: “(…) žene odgajaju ljudska bića čiji je zadatak isti kao zadatak Božijih Poslanika, a.s. Majčino krilo je najbolja i najvrjednija škola za podizanje djece. Ženama je povjeren najveći zadatak na zamlji, podizanje i čuvanje djece, a potom davanje te djece društvu. Mada Časni Kur’an nalaže poštovanje i brigu za oboje (djecu i roditelje), a kada spominje bol, žrtvu roditelja koju su dali za svoju djecu, posebno spominje majčinsku bol, što pokazuje koliko su časne majke za Gospodara i kakav značaj njihova uloga treba uživati. U suštini, uloga žena u obrazovanju  i podučavanju je iznad uloge muškaraca u društvu, otkako su žene postale aktivni članovi svoga društva, podižu djecu da postanu aktivni članovi društvenih zajednica. Pa, kao pedagozi, žene imaju dvije glavne obaveze: Prva je da odgajanjem sebe i drugih, odgajaju svoju djecu i učenike. Srećom, uslijed bliskog kontakta sa djetetom, kako tokom trudnoće, tako i nakon rađanja djeteta u čijem dječijem karakteru se bitno formirala, majka utječe na tijela djece, njihove duše, misli, razmišljanja, vrline, kao prvi uzor  ona treba biti čestita, pobožna, pročišćena, dobrih osobina i ponašanja, kako bi njeno krilo postalo uzor svega dobrog.”

Izvor: Sahifeyeh Noor

 


18:21 - 03/06/2020    /    Broj : 751996    /    Poka?i ra?un : 491


Users Comment
No Comment for this news
Your Comment
Ime :
Elektronska po?ta : 
*Komentari :
Captcha:
 

Istra?uj
Napredna pretraga Veb pretra?ivanje
banners
Iran

bosnia

صلوات

Imam khomeyni

رهبری

سازمان

سحر

ایکنا

خبرگزاری اهل بیت - ابنا

irib

alolbayt

balaghah

کالج

ملاصدرا

ebne sina

جامعه المصطفی

دانشگاه امام خمینی

iran.ir

tehran times

press tv

میراث فرهنگی

بنیاد

tebyan.net

irna

iranian food
vote
Vaše mišljenje o ovom web site-u je

Odlično
Dobro
Loše

UsersStats
Visitorsofpage: 1095431
Visitorsofday : 45
Visitorsofpage : 1338583
Onlinevisitors : 2
PageLoad : 1.2901

Home|Iran|Islam|Persian Language|FAQ|Contact Us|Links|Sitemap